โฮมสเตย์แสงสุข

จำนวนบ้านพัก 2 หลัง, รวม 3 ห้องนอน, ห้องน้ำ 2 ห้อง
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 15 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องทำน้ำอุ่น

ที่พักรวมอาหารเย็นและเช้า(ได้แก่อาหารถิ่นพื้นบ้านและผลไม้ตามฤดูกาล)
อัตราค่าบริการท่านละ 650 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ พักฟรี
** หากมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยต้องแจ้งก่อนการจองที่พัก (บางโฮมสเตย์ไม่รับสุนัขและแมว)
จองและวางมัดจำ 50 %

ข้อตกลงของการเข้าที่พัก

– ผู้เข้าพักต้องเข้าใจวิถีโฮมสเตย์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน

– เคารพกฎระเบียบของชุมชน

– นักท่องเที่ยว เข้าที่พักได้เวลา 13.00 น. / เช็คเอาท์ 11.00 น.

– ห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านงดใช้เสียงหลัง 21.30 น.

– ห้ามพกพาอาวุธ

– ห้ามเล่นการพนัน

– ห้ามออกนอกสถานที่ยามวิกาล

– ห้ามทิ้งขยะตามสถานที่ต่างๆในชุมชน

Message us