ซาวไฮ่ซาวนา โฮมสเตย์

“ซาวไฮ่ ซาวนา โฮมสเตย์” ที่พักที่เกิดจากความหลงในความงดงาม และเรียบง่ายของไอดินกลิ่นนา ธรรมชาติ และสายหมอก ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา

ซึ่งที่พักของที่นี่จะมีให้เลือกทั้งแบบสไตล์กระท่อมปลายนาเป็นหลัง หรือสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแคมป์ปิ้ง ทางโฮมสเตย์ก็มีพื้นที่สำหรับบริการด้วยเช่นกัน

นอกจากที่พักจะชิลแล้ว อาหารของที่นี่ก็ยังเป็นอาหารพื้นถิ่น ที่รังสรรค์โดยการใช้วัตถุดิบผักปลอดสารพิษ ซึ่งทางเจ้าของโฮมสเตย์ปลูกและดูแลเองทุกขั้นตอน

ทำให้ “ซาวไฮ่ ซาวนา โฮมสเตย์ เป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนชิลๆ ใช้ชีวิต Slow life จริงๆ🌿

Details

Availability

Reservation Form

Required fields are followed by *Reserve of 1 available accommodations.

ซาวไฮ่ซาวนา โฮมสเตย์ is available for selected dates.

Message us