ปั่นจักรยานชมวิถีชนบท

สักการะปู่หลวงนครชุมรูปงาม
ชมพิพิธภัณฑ์ตาช่วง
ชมนครชุมพิพิธภัณฑ์
บ่อเกลือพันปีสองสาวพี่น้อง

(ค่าเช่าบริการ 30 บาท/คัน สามารถคืนจักรยานได้วันกลับ)

Price

30฿ / Per Instance / Per Guest

Message us