รถอีแต๊กนำเที่ยว

ไกด์นำรถอีแต๊กจะมารับยังที่พัก ค่าบริการ 500 บาท / กลุ่ม (ไม่เกิน 7 ท่าน)

Price

500฿ / Once / Per Accommodation

Message us